Obrazovna politika

Kvaritmetika Nusreta Ahmetovića 03

Priprema (pozor) za pregled, sad!

Preračun pedagoških standarda i normativa na sistemsku korupciju.

Nusret Ahmetović

Nastavnička pitanja

O odlučivanju u školama

Ko je pozicija, a ko opozicija u zbornici

Dugogodišnji nastavnik je napravio matematičku analizu dinamike odlučivanja u osnovnim školama i prikrivene odgovornosti za stanje ...

Nusret Ahmetović

Nova čitanja

Izvještaj žirija nakon konkursa Šta je teb...

Ni žiriju nije bilo lako

Zajednička nit u tekstovima je kritički odnos prema obrazovnom sistemu koji učenice smatraju pasivnim i zastarjelim, ali i vjera da...

Školegijum redakcija

Odgojni aspekti

Obrazovanje očima i srcem jedne mame

Samo u BiH, ali malo izvan, a cijena prava sitnica

Ispitivanje interesa roditelja za ekskurziju koja se treba dogoditi naredne školske godine počelo je u martu. Blagovremeno i temelj...

Fontoplumo

Iz dječije perspektive

Obrazovanje očima i srcem jedne mame

Crno je iza roze naočala

Posljednje srijede u februaru škola će prigodno obilježiti Dan ružičastih majica. Kao da je njima moguće sakriti modrice. One na du...

Fontoplumo

Metodika

Smernice u praksi

Mi smo smernice prihvatili, jel tako, Danice?

Ružica Marjanović

Medijska kultura

Online lice škola No. 28

Osnovna škola Velešićki heroji ponudila i formular za prijavu ...

Školegijum analizira internet-stranice škola u BiH jer su one važne za komunikacija sa zajednicom, ali i jer i za njih vrijede odre...

Andrej Arkoš

Ponedjeljak / 26. 2. / Pozorište mladih / 19:00

Veče Školegijuma

Pozivamo vas da svojim prisustvom pozdravite pobjednice konkursa za najbolje srednješkolske radove na temu Šta je tebi AI, a prije toga da čujete i vidite šta se u radionicima Školegijuma pripremilo za godinu koja je počela.